Gentofte Kommune stopper dyrt svømmehalprojekt ved Kildeskovshallen

Foto: Gentofte kommune.
dato

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttede på sit møde den 24. juni 2024 at stoppe projektet om en ny svømmehal ved Kildeskovshallen.

Årsagen til beslutningen er, at projektet bliver væsentligt dyrere end forventet. Oprindeligt besluttede kommunalbestyrelsen i maj 2022 at placere en ny svømmehal ved Kildeskovshallen. I februar 2023 blev det besluttet, at sende et 25 meter bassin med varmtvandsbassin i udbud og give anlægsbevilling til udarbejdelse af et dispositionsforslag, inklusiv opdateret budget for projektet.

Rambøll har udarbejdet et opdateret og indekseret budget sammen med dispositionsforslaget. De samlede udgifter vurderes nu til at være 291,3 mio. kr., hvilket er en merudgift på 136,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 155 mio. kr. fra marts 2022. Det indekserede rådighedsbeløb er siden marts 2022 steget til 172,1 mio. kr. Merudgiften i forhold til det indekserede rådighedsbeløb er således 119,2 mio. kr.

Video fra mødet den 24. juni 2024 kan ses på Kommune TV.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-juni/projekt-ny-svoemmehal-stoppes/

Kilde: Gentofte Kommune