Fagligt stærk sygeplejerske, der brænder for den kirurgiske sygepleje søges til Afdeling for Urinvejskirurgi

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 • Er høj faglighed, høj kvalitet og udvikling centralt i din sygepleje?
 • Vil du skabe gode kirurgiske patientforløb?
 • Kan du sætte nye sygeplejefaglige standarder?
 • Vil du være med til at videreudvikle den urinvejskirurgiske sygepleje på Rigshospitalet?
- så er du lige dén sygeplejerske, vi søger.

Afdeling for Urinvejskirurgi søger sygeplejerske til Rødt team.

I Rødt team plejer og behandler vi patienter med prostatacancer i alle sygdommens stadier, fra udredning og behandling til et eventuelt palliativt forløb.

Der er tilknyttet 6 senge til teamet og 1-2 dages ambulatoriespor.

Dine typiske sygeplejeopgaver:

Forløbet for Radikal Prostatektomi er tilrettelagt iht. principperne for det accelererede patientforløb med en indlæggelsestid på 1-2 dage, da flertallet af vores patienter bliver robotassisteret opereret. Det korte indlæggelsesforløb stiller krav til sygeplejerskens kommunikation og vejledning til patienterne. Du vil have fokus på en grundig præoperativ forberedelse af patienten med en indlæggelsessamtale suppleret af skriftligt informationsmateriale.

Du vil ved patienternes indlæggelsen især have fokus på smertebehandling, mobilisering og ernæring.

Ved udskrivelsen afholdes en udskrivelsessamtale, hvor det forventede forløb i tiden efter operationen gennemgås, herunder særligt fokus på kateterpleje, aktivitet, udskillelse, ernæring, smertebehandling samt observation for eventuelle komplikationer.

Plejen af den Radikale Prostatektomeret patient forudsætter praksiskendskab indenfor den instrumentelle sygepleje. Herunder; observation og pleje af IV adgang, cikatricer, katetre samt evt. dræn.

Vi tilbyder dig – et tilpasset introduktionsforløb og glade kollegaer:

 • Grundig oplæring det første år ud fra et fastlagt onboardingprogram med din mentor, dine nærmeste ledere og hele kollegaskabet som støtte
 • Udenfor normeringen de første 6 uger og ingen aften/nattevagter de første 3 måneder.
 • 4-5 evalueringssamtaler med dine nærmeste ledere det første år af din ansættelse
 • Undervisning, faglige oplæg og sygeplejeseminar
 • Daglig refleksion ved kl. 11-mødet med kollegaer og afdelingssygeplejerske
 • Arbejde hver 3. weekend samt max. 6-8 vagter på 6 uger, med rig mulighed for at sætte dit eget præg på vagtplanen
 • Et godt, tillidsfuldt og respektfuldt arbejdsmiljø
 • Glade og hjælpsomme kollegaer
 • Masser af sociale aktiviteter
 • Urologisk grunduddannelse efter 1 års ansættelse
 • Mulighed for sexologisk eller palliativ efteruddannelse
 • Mulighed for at stige i kompetencetrin og opnå attraktive tillæg
Din profil:
Vi søger dig, der er en sygeplejefaglig dygtig kliniker, der brænder for den sygeplejefaglige udredning og som naturligt ser dig i den daglige pleje af patienter med akutte og komplekse kirurgiske sygeplejeopgaver. Du har, i samarbejde med dine kollegaer, en central rolle i dit teams faglige udvikling samt implementeringen af relevant viden til resten af afdelingen.

 • Du er en engageret sygeplejerske med interesse for den kirurgiske sygepleje.
 • Du har lyst til at arbejde med akutte problemstillinger i korte samt længere patientforløb.
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i et tæt samarbejde med forskellige tværfaglige samarbejdspartnere
 • Du er god til at motivere samt styrke refleksion, faglighed og kvalitet hos dine kollegaer
 • Du er empatisk og anerkendende og kan gå foran som en eksemplarisk rollemodel
 • Du bidrager til en god omgangstone med både kollegaer, patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere
Hvem er vi:

Afdeling for Urinvejskirurgi på Rigshospitalet er en højt specialiseret afdeling, som modtager komplekse patienter fra hele landet, Færøerne og Grønland. De dominerende sygdomme er blærecancer, prostatacancer, nyrecancer og sygdomme i de mandlige kønsorganer samt retroperitoneale tumorer.

Afdelingen består af et sengeafsnit med 34 sengepladser, et integreret ambulatorie, samt en døgnåben akutfunktion for patienter allerede i forløb, som modtager akutopståede urologiske problemstillinger, såsom sepsis, hæmaturi og postoperative komplikationer.

Vi består af ca. 40 sygeplejersker, 3 social- og sundhedsassistenter, en sekretærgruppe, ca. 25 læger og 2 sygeplejesekretær. Vi har desuden ansat en fysioterapeut og en diætist, der er fast knyttet til vores afdeling.

Vi har organiseret os i fire teams (blære, nyre, prostata og de mandlige kønsorganer). Du bliver tilknyttet prostatateamet, så du kan have muligheden for at blive specialist inden for dit felt. Der vil også være oplæring til at kunne udføre sygepleje i de andre teams

Derfor skal du vælge os:
Du får et attraktivt job med rig mulighed for at specialisere dig og blive ekspert indenfor dit interessefelt. Det tværfaglige team af veluddannede og meget engagerede kollegaer bidrager til dine faglige refleksioner. Du vil møde en åben og anerkendende kultur på afdelingen, hvor vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel. Du vil aldrig stå alene med noget og vil få kollegaer, der hjælper, går makkerpar og spiller hinanden gode. Desuden bliver du en del af et kollegaskab, der er meget socialt knyttet til hinanden, ses privat og rejser sammen.

Ansøgningsfrist: 16. juli 2023

Ansøgningen stiles til chefsygeplejerske Anne Vestergård og sendes via link.

Tiltrædelse 1. september 2023 eller efter aftale.

Som udgangspunkt er stillingen på 37 timer, men med mulighed for individuel aftale om andet timeantal.

Hvis du har lyst til at besøge vores afdelingen og høre mere, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Samira Mutadel på tlf.: 35 45 88 99 eller oversygeplejerske Malene Grønlund på tlf.: 35 45 04 77.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=250042&DepartmentId=17129&MediaId=4710&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848890

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet